Thứ Hai, 9 tháng 7, 2018

CÁCH CHỌN XE NÂNG CHO PHÙ HỢP ( P3)

( TIẾP THEO P 2)

Bạn cũng phải kiểm tra  chiều cao kho và chiều rộng lối đi của nơi xe nâng sẽ làm việc , vì điều này sẽ giúp bạn chọn một chiếc xe nâng tốt nhất.


Có ba loại  nhiên liệu tuỳ chọn dung cho xe nâng  - điện, ga hoặc diesel.


Thứ Tư, 4 tháng 7, 2018

CHỌN XE NÂNG NHƯ THẾ NÀO ? P2

(TIẾP THEO P1 )
2. Kích thước kiện hàng  / Dung tích kiện hàng /tải trọng kiện hàng

Sẽ là một sai lầm lớn nếu bạn  chọn một chiếc xe nâng có công suất nâng tối đa thấp hơn  yêu cầu của bạn. Điều quan trọng là bạn phải xem xét: