SỬA CHỮA XE NÂNG, PHỤ TÙNG XE NÂNG , BẢO TRÌ XE NÂNG ,SUA XE NANG, VỎ XE NÂNG, BAC ĐẠN, VÒNG BI XE NÂNG,...TRÊN TOÀN QUỐC
Thông tin chuẩn đoán mã lỗi F

Mã lỗi
Thông tin chuẩn đoán mã lỗi
F01Lỗi kiểm tra bộ nhớ
F02Lỗi điện áp pin
F03Lỗi giao tiếp VCM
F04Lỗi giao tiếp ECM
F05Lỗi giao tiếp DCM
F06Lỗi giao tiếp HST
F07Lỗi giao tiếp MP
F08Lỗi giao tiếp TMS
F10Lỗi trung bình lever lift
F11Sai lệch độ nghiêng của máy nghiêng
F12Sai số trung bình của đòn bẩy đính kèm – 1
F13Sai số trung bình của đòn bẩy đính kèm – 2
F14Sai số trung bình của đòn bẩy đính kèm – 3
F16Lỗi chuyển đổi đòn bẩy
F17Lỗi tốc độ
F20Lỗi cấp nâng
F22Lỗi độ nghiêng
F24Lỗi cấp độ gắn kết 1
F26Lỗi cấp độ gắn – 2
F28Lỗi cấp độ gắn – 3
F30Lỗi cảm biến áp suất dầu chính
F32Lỗi cảm biến áp suất dầu nâng
F34Lỗi tốc độ cảm biến
F36Lỗi cảm biến góc
F38Sai lệch cảm biến góc nghiêng
F40Lỗi chỉ đạo
F50Lỗi nâng lên điện tử
F52Lỗi nâng xuống điện tử
F54Lỗi nâng bị rò điện
F55Lỗi nghiên về phía trước
F57Lỗi chuyển đổi
F59Lỗi rò điện
F60Lỗi điện từ cổng 1A
F62Lỗi điện từ cổng 1B
F64Lỗi điện từ cổng 1
F65Lỗi điện từ cổng 2A
F67Lỗi điện từ cổng 2B
F69Lỗi điện từ cổng 2
F70Lỗi điện từ cổng 3A
F72Lỗi điện từ cổng 3B
F74Lỗi điện từ cổng 3
F75Lỗi điện từ hư hại
F77Lỗi khóa điện từ
F79Lỗi hư hại điện từ
F80Vị trí núm lỗi điện từ
F82Lỗi nghiên điện từ
F84Núm vị trí rò rỉ điện từ
F85T / M lỗi điện từ về phía trước
F87T / M lỗi điện từ tùi
F89T / M lỗi điện bị rò