SỬA CHỮA XE NÂNG, PHỤ TÙNG XE NÂNG , BẢO TRÌ XE NÂNG ,SUA XE NANG, VỎ XE NÂNG, BAC ĐẠN, VÒNG BI XE NÂNG,...TRÊN TOÀN QUỐC

Thông tin chuẩn đoán mã lỗi E

Mã Lỗi
Thông tin chuẩn đoán mã lỗi
E03Lỗi giao tiếp VCM
E04Lỗi giao tiếp ECM
E05Lỗi giao tiếp DCM
E06Lỗi giao tiếp HST
E07Lỗi giao tiếp MP
E08Lỗi giao tiếp TMS
E21Tín hiệu sai số lưu lượng khí
E22Nhiệt độ nước tín hiệu lỗi cảm biến
E23Tín hiệu lỗi cảm biến ga
E24Tín hiệu lỗi của bộ cảm biến gia tốc
E25Tín hiệu lỗi cảm biến O2
E26Tín hiệu báo lỗi của bộ cảm biến O2
E27Tín hiệu lỗi cảm biến POS
E28Tín hiệu lỗi cảm biến PHASE
E29Hệ thống tự tắt máy tín hiệu báo lỗi kết quả chẩn đoán
E30Tín hiệu lỗi ECCS C / U
E31Kiểm soát tín hiệu điều khiển điện tử tín hiệu lỗi ga
E32Tín hiệu Overheat – bước 1
E33Tín hiệu Overheat – bước 2
E34Tín hiệu lỗi hệ thống Spark
E35Tín hiệu kết quả chẩn đoán ngắt kết nối LPG F / INJ
E36Tín hiệu báo hiệu kết quả chẩn đoán áp suất nhiên liệu LPG
E37Tín hiệu báo hiệu kết quả chẩn đoán nhiệt độ nhiên liệu LPG
E38Tín hiệu kết quả chẩn đoán của thiết bị bốc hơi LPG
E39Tín hiệu kết quả chẩn đoán SW cao
E40Tín hiệu kết quả chẩn đoán cảm biến áp suất dầu
E41Dừng đèn báo lỗi SW